Privacybeleid

 

1. ALGEMENE INFORMATIE

1.1 De Beheerder van de  gegevensverwerking die, via pantulipan.nl, persoonsgegevens verzamelt is Echthoning V.O.F. gevestigd te Zwaag, Korenbloem 78, 1689 RZ. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.

1.2 De Beheerder  van de gegevensverwerking heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld met wie contact kan worden opgenomen over alle kwesties met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en uw rechten en de voorwaarden voor de uitoefening van deze rechten. Contact kan worden opgenomen middels: e-mail: info@echthoning.nl of schriftelijk aan het adres van de Beheerder.

1.3 Uw gegevens worden gebruikt voor de  volgende doeleinden:

a) om informatie te geven over het aanbod in de Pan Tulipan winkel, om commerciële informatie te sturen, waaronder nieuwsbrieven en een nieuwsbrief over alcoholaanbiedingen,

(b) voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, waaronder ook direct-marketingdoeleinden, dit op initiatief van de Beheerder van de gegevensverwerking,

(c) voor het uitvoeren van wervingsprocedures,

(d) om stappen te kunnen ondernemen om franchiseovereenkomsten te sluiten,

(e) om eigendom te beschermen en de veiligheid van het bewaakte gebied te kunnen waarborgen,

(f) voor archivering,

(g) voor het beantwoorden van brieven en verzoeken.

1.4 De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

a) toestemming voor de verwerking van de verstrekte gegevens. U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens, die is uitgevoerd op basis van de toestemming die is gegeven voordat de toestemming werd ingetrokken.

b) de noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Beheerder van de gegevensverwerking rust.

c) de noodzaak die voortvloeit uit de gerechtvaardigde, legitieme belangen van de Beheerder van de gegevensverwerking, bijv. het beantwoorden van uw brieven en verzoeken.

1.5 Uw gegevens kunnen worden overgedragen aan entiteiten:

a) aan onderaannemers, d.w.z. entiteiten die wij gebruiken voor de verwerking van bijv. IT-dienstverleners en marketingbureaus. Deze entiteiten verwerken gegevens op basis van een overeenkomst met ons en uitsluitend volgens onze instructies,

b) entiteiten in de kapitaalgroep waartoe de Beheerder van de gegevensverwerking behoort,

c) entiteiten of autoriteiten die hiertoe wettelijk zijn gemachtigd.

1.6 Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan een derde land, bijv. de VS, in verband met profilering met behulp van Google Analytics.

1.7 Wij zullen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de bovenstaande doeleinden gedurende een bepaalde periode gebruiken:

a) totdat u uw toestemming intrekt,

b) zolang dit noodzakelijk is voor de verdediging van de belangen van de Beheerder van de gegevensverwerking.

1.8 Uw gegevens worden op geautomatiseerde wijze verwerkt, met inbegrip van profilering. De profilering wordt uitgevoerd op basis van de gegevens waarover wij beschikken, d.w.z. in het bijzonder gegevens over de geleverde diensten, transmissiegegevens, locatiegegevens, informatie verkregen door middel van zogenaamde cookies. De profilering is van invloed op de marketinginformatie en aanbiedingen die u zult ontvangen.

1.9 Het verstrekken van gegevens is vrijwillig, echter het niet verstrekken van gegevens zal het onmogelijk maken om u informatie te sturen over aanbiedingen en acties van de Pan Tulipan-en Echthoning V.O.F. winkel alsmede commerciële informatie te sturen, waaronder een nieuwsbrief, een nieuwsbrief over het alcoholaanbod, de uit te voeren marketingactiviteiten, waaronder       direct-marketing doeleinden, dit op initiatief  van de Beheerder van de gegevensverwerking.

1.10 Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u de volgende rechten:

a) het recht op toegang tot persoonsgegevens,

b) het recht om rectificatie/correctie van persoonsgegevens te vragen,

c) het recht om te eisen dat de persoonsgegevens die ten onrechte zijn verwerkt, worden gewist,

d) het recht om beperking van de verwerking van persoonsgegevens te eisen,

e) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van uw bijzondere situatie - in gevallen,

f) wanneer we de gegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd, legitiem belang,

g) het recht op gegevensoverdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, d.w.z. het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is alleen van toepassing op gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming,

h) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

i) de Dienst voert als volgt functies uit om informatie te verkrijgen over gebruikers en hun aankoopvoorkeuren:

j) aan de hand van de informatie die vrijwillig op de formulieren is ingevuld,

k) door cookies (zogenaamde "cookies") op te slaan op eindapparatuur,

l) door het opslaan van technische logboeken op webserverniveau.

1.11 Dit Privacy Beleid is een informatief document en vervangt niet de documentatie die door de Beheerder van de gegevensverwerking wordt bijgehouden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

2. INFORMATIE IN DE FORMULIEREN

2.1 De Service verzamelt informatie die vrijwillig door de gebruiker is verstrekt.

2.2 Daarnaast kan de Service informatie over de verbindingsparameters opslaan (tijdsaanwijzing, IP-adres).

2.3 Het verzamelen van gegevens via de formulieren die beschikbaar zijn op de pagina's van de Site is een verwerkingshandeling van persoonsgegevens, die is opgenomen in het Register van Verwerkingsactiviteiten dat door de Beheerder van de gegevensverwerking wordt bijgehouden.

2.4 De in het formulier verstrekte gegevens worden verwerkt voor het doel dat voortvloeit uit de functie van het specifieke formulier, bijvoorbeeld om een verzoek aan de klantenservice te verwerken of om een nieuwsbriefmailing uit te voeren.

3. INFORMATIE OVER COOKIES

3.1 De website maakt gebruik van cookies.

3.2 Cookies (zogenaamde "cookies") zijn IT-gegevens, met name tekstbestanden, die worden opgeslagen in de eindapparatuur van de Gebruiker van de Dienst en die bedoeld zijn voor gebruik op de Website. Dergelijke bestanden bevatten meestal de naam van de website waarvan ze afkomstig zijn, het tijdstip waarop ze op de eindapparatuur zijn opgeslagen en een uniek nummer.

3.3 De entiteit die cookies op de eindapparatuur van de Gebruiker plaatst en er toegang toe krijgt, is de Beheerder van de gegevensverwerking of entiteiten die met hem samenwerken.

3.4 Cookies worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

a) Om statistieken te maken die ons helpen te begrijpen hoe Websitegebruikers de websites gebruiken, zodat we de structuur en inhoud ervan kunnen verbeteren.

b) Om het profiel van de Gebruiker te identificeren om hem materiaal op maat te tonen op sociale netwerken, met name Facebook.

c) Er worden twee soorten cookies gebruikt op de Website: "sessiecookies" (session cookies) en "permanente cookies" (persistent cookies). "Sessiecookies” zijn tijdelijke bestanden die op de eindapparatuur van de Gebruiker worden opgeslagen totdat deze uitlogt, de website verlaat of de software (webbrowser) uitschakelt. "Permanente" cookies worden op de eindapparatuur van de Gebruiker opgeslagen gedurende de tijd die is aangegeven in de parameters van de cookies of totdat ze door de Gebruiker worden verwijderd.

d) Software voor surfen op het web (webbrowser) staat meestal standaard toe dat cookies worden opgeslagen op de eindapparatuur van de Gebruiker. Gebruikers van de Website kunnen hun instellingen in dit opzicht wijzigen. De internetbrowser maakt het mogelijk om cookies te verwijderen. Het is ook mogelijk om cookies automatisch te blokkeren. Raadpleeg de helpdesk of documentatie van uw internetbrowser voor meer gedetailleerde informatie.

e) Beperkingen op het gebruik van cookies kunnen van invloed zijn op sommige functionaliteiten die beschikbaar zijn op de Website van de Dienst.

f) Cookies die op de eindapparatuur van een Gebruiker van de Dienst worden geplaatst en gebruikt, kunnen ook worden gebruikt door adverteerders en partners die samenwerken met de Beheerder van de gegevensverwerking  van deze Dienst, evenals betalingsoperators.

g) We raden u aan het Privacy beleid van deze bedrijven te lezen voor meer informatie over het gebruik van cookies die gebruikt worden in statistieken: https://policies.google.com/?hl=pL. 

4. SERVER LOGS

4.1 Informatie over bepaald gebruikersgedrag wordt gelogd op de server-laag. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de administratie van de Website en om de hostingdiensten zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

4.2 De bekeken bronnen worden geïdentificeerd door URL's. Daarnaast kan deze registratie onderhevig zijn aan:

a) het moment dat de aanvraag binnenkwam,

b) de tijd die nodig was om het antwoord te verzenden,

c) de naam van het klantstation - identificatie wordt gerealiseerd door een HTTP-protocol,

d) informatie over fouten die zijn opgetreden tijdens de uitvoering van de HTTP-transactie,

e) het URL-adres van de pagina die eerder door de gebruiker is bezocht (referer-link), in het geval dat de Website via een link wordt geopend,

f) informatie over de browser van de gebruiker,

g) informatie over het IP-adres.

4.3 Bovenstaande gegevens zijn niet gekoppeld aan specifieke personen die de Website bezoeken.

4.4 De bovenstaande gegevens worden alleen gebruikt voor de administratie van de Server.

5. COOKIEBEHEER

Als de gebruiker geen cookies wil ontvangen, kan hij/ zij de instellingen van zijn/ haar browser wijzigen. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies die essentieel zijn voor verificatieprocessen, beveiliging en het bijhouden van gebruikersvoorkeuren het gebruik van de websites kan bemoeilijken en in extreme gevallen onmogelijk kan maken.

Wij zijn betrouwbaar:

© 2020 - 2024 Echthoning | sitemap | rss