Herroepen van de Overeenkomst

Het herroepingsrecht voor consumenten bij een overeenkomst op afstand

 

1. De Consument erkent dat hij/zij het recht heeft om een op afstand gesloten Overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen door binnen 14 dagen na de leverdatum van de goederen een verklaring aan de Verkoper te sturen. U kunt het document hier downloaden: Modelformulier voor herroeping

2. Bij de uitoefening van het herroepingsrecht kan de Consument gebruik maken van het modelformulier voor herroeping dat bij de Algemene Voorwaarden is gevoegd. Het gebruik van deze modellen is niet verplicht.

3. De consument kan een verklaring voor het herroepen van de Overeenkomst  op elke gewenste wijze doen, bijvoorbeeld schriftelijk per post naar het volgende adres: Echthoning V.O.F. Korenbloem 78 1689 RZ Zwaag of per e-mail aan: info@pantulipan.nl.

4. Het is voldoende dat deze verklaring tot het herroepen van de Overeenkomst verzonden wordt vóór de vervaldatum.

5. De Verkoper zal onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat hij  de verklaring van de gehele of gedeeltelijke herroeping van de Overeenkomst van de Consument heeft ontvangen, de Consument het bedrag terug betalen dat hij voor de geretourneerde Goederen heeft betaald alsmede de kosten voor het leveren van de geretourneerde Goederen overeenkomstig de goedkoopste, eenvoudigste leveringsmethode, met inachtneming van onderstaande lid 6. De Verkoper is verplicht de betaling terug te betalen volgens dezelfde betalingsmethode die de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere terugbetalingsmethode.

6. De Verkoper kan de terugbetaling inhouden totdat de Consument de goederen waarop de herroeping betrekking heeft, heeft geretourneerd of als de Consument een bevestiging heeft overhandigd dat de goederen zijn geretourneerd. Bovenstaande is afhankelijk van welke handeling als eerste plaats vindt.

7. In geval dat de Overeenkomst wordt herroepen is de Consument verplicht de Goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de datum waarop de Consument de Verkoper heeft geïnformeerd dat de Overeenkomst wordt herroepen, aan de Verkoper terug te zenden. Aan de termijn is voldaan als de Consument de Goederen voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugstuurt. Het adres voor het retourneren (terugsturen) van de Goederen staat vermeld op de Website.

8. De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de Goederen als gevolg van het gebruik van de Goederen op een andere wijze dan noodzakelijk was om de aard, de kenmerken en het functioneren van de Goederen vast te stellen.
 

9. Met betrekking tot de consumentenrechten heeft de Consument niet het recht om de Overeenkomst te herroepen, onder andere met betrekking tot een overeenkomst:


a) waarbij het onderwerp van de dienstverlening bederfelijke goederen of goederen met een korte houdbaarheidsdatum zijn (bijv. diepvriesproducten, fruit, groenten, vlees, vleeswaren, kazen);
 

b) waarbij het onderwerp van de dienstverlening een product is dat wordt geleverd in een verzegelde verpakking die na opening om gezondheids- of hygiënische redenen niet kan worden geretourneerd, indien de verpakking na levering is geopend;
 

c) waarbij het onderwerp van de dienstverlening producten/ dingen zijn die na levering, vanwege hun aard, onlosmakelijk met andere producten/ dingen zijn verbonden;
 

d) waarbij het onderwerp van de dienstverlening geluids- of beeldopnamen of computerprogramma's zijn die in een verzegelde verpakking worden geleverd, indien de verpakking na levering is geopend;
 

e) betreffende de levering van dagbladen, periodieken of tijdschriften.


10. De Klant heeft niet het recht de overeenkomst te herroepen indien hij de overeenkomst als Ondernemer is aangegaan.

 

Wij zijn betrouwbaar:

© 2020 - 2024 Echthoning | sitemap | rss