BIJLAGE Nr.1

Leveringsvoorwaarden van de Pan Tulipan Internetwinkel

 

VAN TOEPASSING VANAF 1 AUGUSTUS 2023.

I. Algemene informatie

1.1 Deze voorwaarden bevatten de principes voor de levering van goederen gekocht in de online shop Pan Tulipan (hierna: de Winkel), eigendom van Echthoning V.O.F. gevestigd te Korenbloem 78 1689 RZ Zwaag, ingeschreven in het ondernemersregister KvK: 82082421, BTW: NL862329516B01 (hierna: de Verkoper).

1.2 De principes voor het uitvoeren en realiseren van Bestellingen van Goederen via de Winkel zijn vastgelegd in de “Algemene Voorwaarden van de Echthoning V.O.F. Online Winkel", dat permanent beschikbaar is op de website www.pantulipan.nl onder het tabblad "Documenten" en in een gedrukte versie bij de Verkoper.

1.3 Voor zover niet afzonderlijk geregeld in deze Leveringsvoorwaarden, zijn de bepalingen van de in bovenstaande punt I genoemde Algemene Voorwaarden van kracht, ook met betrekking tot de in deze Leveringsvoorwaarden gebruikte definities.

1.4 Onder de voorwaarden die in deze  Leveringsvoorwaarden zijn opgenomen, levert Echthoning ook bezorgdiensten via de Winkel voor goederen die in de Winkel zijn gekocht.

1.5 Elke gebruiker die de inhoud van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard, is verplicht deze na te leven.

1.6 Bezorgdiensten worden alleen geleverd in een beperkt gebied, als gedefinieerd in de lijst met leveringsgebieden, beschikbaar op de website www.pantulipan.nl onder tabblad "Documenten".

II. Definities:

Leverancier - de persoon die de levering van een Bestelling in de Winkel uitvoert.

Levering - levering van de Bestelling door de Leverancier op het Afleveradres.

Afleveradres - het adres dat de Klant tijdens het plaatsen van de Bestelling heeft opgegeven voor het realiseren van de Levering.

Goed / Goederen - producten die door de Verkoper in de Winkel worden aangeboden en waarvoor de Klant een Bestelling kan plaatsen en deze kan kopen.

Bestelling met Levering - een door de Klant via de Website ingediende wilsverklaring die rechtstreeks gericht is op het sluiten van een overeenkomst op afstand betreffende de Goederen en de Levering, voorafgegaan door de selectie van de Goederen, de keuze van de betalingswijze, de opgave van het Afleveradres en de aanvaarding van de inhoud van de Algemene Voorwaarden.

Leveringsdatum - de datum die wordt vermeld in de Lijst met leveringsgebieden waarop de Levering gaat plaatsvinden.

De ontvangst van de Bestelling – de ontvangst van de Goederen door de Klant of een andere persoon op het Afleveradres.

III. Voorwaarden voor het plaatsen van orders

 1. Bestellingen van Klanten worden door de Verkoper op de Website 7 dagen per week, 24 uur per dag geaccepteerd, terwijl de uitvoering van de Bestelling met Levering plaatsvindt binnen de Leveringstermijn, die wordt weergegeven op de website www.pantulipan.nl onder "Documenten" - "Lijst met Leveringsgebieden".
 2. Bij het openen van de website van de Winkel om een Bestelling met Levering te plaatsen, geeft de Klant de postcode van het adres aan waar de Levering moet worden uitgevoerd. Indien de plaats van het door de Klant gekozen leveringsadres niet voorkomt in de lijst van Leveringsgebieden, wordt de Bestelling geannuleerd en wordt de Klant per e-mail verwittigd op het e-mailadres dat hij bij de Bestelling heeft opgegeven.
 3. De Verzendkosten en de beschikbare Leveringsdata zijn zichtbaar op het moment dat de Bestelling wordt geplaatst. Door een Bestelling te plaatsen, accepteert de Klant de Verzendkosten, die worden toegevoegd aan de uiteindelijke betaling voor de Bestelling en geeft de Klant het Afleveradres en telefoonnummer op voor contact.
 4. De Verkoper is niet aansprakelijk voor foutieve gegevens die door de Klant zijn verstrekt bij het plaatsen van een Bestelling, waardoor het onmogelijk is om contact op te nemen met de Klant of om de Bestelling te realiseren.

IV. Voorwaarden voor de verkoop van goederen met levering

 1. In geval van een tekort aan bestelde Goederen in de Winkel, zal de Verkoper de Klant hiervan op de hoogte brengen alvorens de Bestelling te verwerken teneinde de Bestelling voor dat deel te verminderen, een vervangend product voor te stellen of de Bestelling in haar geheel te annuleren.
 2. De goederen worden geleverd samen met de bestellijst, de zogenaamde Pakbon, en de Klant ontvangt een aankoopbewijs in de vorm van een factuur per e-mail op het e-mailadres dat is opgegeven bij het plaatsen van de Bestelling.
 3. De Winkel biedt Producten aan waarvan de prijs afhankelijk is van het gewicht (bijv. vlees, groenten, fruit). De prijs van een dergelijk Product wordt gedefinieerd als de prijs voor een bepaalde gewichtseenheid (bv. kilogram, 100 gram, enz.). De uiteindelijke prijs die de Klant voor de Goederen moet betalen, is afhankelijk van het werkelijke gewicht van de Goederen. Het uiteindelijke gewicht en de uiteindelijke prijs van de Goederen kunnen verschillen van het gewicht en de prijs die vermeld is in de Bestelling van de Klant, d.w.z. het kan 5% minder zijn. In een dergelijke situatie zal de Verkoper het teveel betaalde bedrag terugbetalen aan de Klant.
 4. De bestelde Goederen worden verpakt in zakken of dozen. Wanneer de Klant een Bestelling plaatst, worden er geen kosten in rekening gebracht voor de verpakkingen waarin de Goederen voor afhalen worden verpakt.
 5. Door het plaatsen van een Bestelling met Levering, gaat u ermee akkoord dat de Leverancier telefonisch contact met u opneemt op het aangegeven telefoonnummer.

V. Levering en afhalen van goederen

 1. De koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat  de Verkoper de Bestelling voor uitvoering heeft bevestigd.  De Verkoper informeert de Klant dat hij de Bestelling bevestigt  door de voor de klant zichtbare aankoopstatus van de betreffende Bestelling te veranderen  als hij  inlogt op zijn Klantaccount en door relevante informatie per e-mail naar het e-mailadres van de Klant te sturen.

 

 1. De Klant is verplicht om de Goederen bij de Leverancier af te halen op de Leveringsdatum die is aangegeven in de Lijst met Leveringsgebieden.
 2. De Leverancier zal op de dag van Levering contact opnemen met de Klant om de aanwezigheid van de Klant op het Afleveradres te bevestigen en de Klant te informeren over het geschatte tijdstip van de Levering van de Bestelling.
 3. De Klant is verplicht om de Leverancier toe te staan om de Levering uit te voeren, in het bijzonder om het omheinde terrein te betreden en te verlaten, om het trappenhuis te betreden en, in gerechtvaardigde gevallen, om de Bestelling van de Leverancier buiten het gebouw/ pand/ perceel af te halen (bijv. moeilijke toegang/ bereikbaarheid  tot de bestemming, hond, epidemiologische noodsituatie).
 4. De Klant is verplicht om de Bestelling op de Leveringstermijn bij de Leverancier af te halen en daartoe dient de Klant of een door de Klant gemachtigde persoon op het aangegeven Afleveradres aanwezig te zijn op het moment dat de Goederen worden geleverd (de Leverancier kan te laat zijn met de Levering als gevolg van onvoorziene omstandigheden op de weg, zoals een geblokkeerde route, een verkeersongeval of pech met de bestelwagen). Indien de Klant of een door de Klant gemachtigde persoon, ondanks het feit dat de Leverancier heeft gewacht en telefonisch contact heeft geprobeerd op te nemen met de Klant, de Bestelling niet afhaalt binnen 5 minuten nadat de Leverancier op het Leveringsadres is verschenen, kan de Leverancier de Levering beëindigen, wat overeenkomt met het herroepen van de overeenkomst. In dit geval kan de Verkoper binnen 2 dagen na het verstrijken van de Leveringstermijn een verklaring opmaken dat hij de verkoopovereenkomst herroept door de desbetreffende verklaring elektronisch naar het

e-mailadres van de klant te sturen.

 1. De persoon die contact opneemt met de Leverancier op het Afleveradres wordt geacht bevoegd te zijn om de Bestelling in ontvangst te nemen.
 2. In het geval dat de Bestelling alcohol en/of alcoholhoudende producten bevat, is de persoon die de Bestelling afhaalt verplicht om de Leverancier een document te tonen dat hij/ zij meerderjarig is. Als de persoon weigert of niet in staat is om een dergelijk document te tonen, kan de Leverancier de Levering beëindigen, wat gelijk staat aan het herroepen van de overeenkomst.
 3. In het geval dat de Klant de Bestelling niet binnen de Levertermijn van de Bestelling afhaalt, wordt de Bestelling in zijn geheel geannuleerd en stelt de Verkoper de Klant hiervan op de hoogte door informatie naar het e-mailadres te sturen.
 4. In het geval dat de Bestelling wordt geannuleerd omdat de Bestelling niet wordt opgehaald, wordt de online betaalde betaling voor de Bestelling aan de Klant terugbetaald volgens de uitgevoerde betalingsmethode, d.w.z. op de kaart of bankrekening van de Klant binnen 3 werkdagen na de annulering van de Bestelling, waarbij:

a) de Klant niet vergoed wordt voor de kosten van de Levering wanneer de Levering niet heeft plaatsgevonden omdat de Klant niet heeft voldaan aan de verplichtingen als bedoeld in bovenstaande artikel. V lid 4 of lid 5 of lid 7;

b) de klant geen vergoeding krijgt voor bederfelijke goederen, of goederen met een korte houdbaarheidsdatum of producten zoals vlees, vleeswaren, kaas, diepvriesproducten, groenten en fruit.

 1. In het geval dat de Bestelling vertraging oploopt of niet geleverd wordt binnen de Levertermijn om redenen waarvoor de Klant niet verantwoordelijk is, zal de Verkoper contact opnemen met de Klant om een alternatieve Levertermijn te regelen, zonder bijkomende kosten voor de Klant, of zal hij de Bestelling annuleren.

 

 

VI. Betalingen

 1. Wanneer de Klant een Bestelling plaatst inclusief Levering, verricht hij de betaling op het moment dat hij de Bestelling plaatst.
 2. De klant kan de volgende betalingswijzen kiezen voor zijn aankopen:
 1. per pinpas of creditcard,
 2. per bankoverschrijving - bij deze vorm van betaling wordt de bestelling pas uitgevoerd nadat de betaling is bijgeschreven op de rekening van de Verkoper.
 1. Om een online betaling uit te voeren, worden alleen de noodzakelijke persoonlijke gegevens van de klant doorgestuurd naar een online factureringsdienst die het mogelijk maakt de transactie uit te voeren met behulp van een online transactiesysteem.
 2. De verkoper bevestigt de online betaling per e-mail op het door de klant opgegeven
 3.  

VII. Slotbepalingen

 1. Op alle zaken die niet in deze Leveringsvoorwaarden zijn geregeld, is het Nederlands handelsrecht van toepassing. De bepalingen van de Algemene Voorwaarden dienen zodanig te worden geïnterpreteerd dat zij in overeenstemming zijn met het toepasselijk recht.
 2. De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze Leveringsvoorwaarden te wijzigen om belangrijke technische, juridische of organisatorische redenen, waaronder:

a) de noodzaak om de Algemene Voorwaarden aan te passen aan de wettelijke bepalingen of aan uitspraken van bevoegde overheidsinstanties die rechtstreekse gevolgen hebben voor de Algemene Voorwaarden en die tot gevolg hebben dat de Algemene Voorwaarden moeten worden gewijzigd om het in overeenstemming te brengen met de wet;

b) een wijziging in de omvang van de diensten die door de Verkoper worden geleverd of een wijziging in de functionaliteit van de Website;

c) de noodzaak om onduidelijkheden of fouten in de Algemene Voorwaarden te verwijderen of om overtredingen van de Algemene Voorwaarden tegen te gaan;

d) de namen, postadressen, elektronische adressen, links of andere gegevens in de Algemene Voorwaarden te wijzigen;

3) Onder voorbehoud van onderstaande punt 4, treedt de wijziging van de Algemene Voorwaarden in werking binnen 14 dagen na publicatie ervan op de Website. De Verkoper zal de Klant op de hoogte stellen van de wijziging  de Algemene Voorwaarden door middel van een bericht dat wordt verzonden naar het e-mailadres van de Klant dat is opgegeven in de Klantaccount. Het bericht bevat een verwijzing (link) naar de tekst van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Als de Klant de wijzigingen niet aanvaardt, dient hij/zij de Verkoper hiervan op de hoogte te stellen door op de link te klikken en aan te geven dat hij/zij het niet eens is met de gewijzigde Algemene Voorwaarden, wat neerkomt op een verzoek om de Account van de Klant op de Website te verwijderen.

4) Orders die zijn geplaatst en niet zijn uitgevoerd vóór de ingangsdatum van de gewijzigde of nieuwe Algemene Voorwaarden  zijn onderworpen aan de bepalingen van de Algemene Voorwaarden die van kracht waren op het moment dat de bestelling werd geplaatst.

Wij zijn betrouwbaar:

© 2020 - 2024 Echthoning | sitemap | rss